Een bewakingscamera is een observatiesysteem dat beelden verwerkt bijvoorbeeld om criminaliteit te voorkomen, bewijsmateriaal vast te leggen, als alarmverificatie of toegangscontrole.
Bewakingscamera’s worden opgehangen op allerlei plaatsen waar criminaliteit en overlast kunnen voorkomen, zoals stations, vliegvelden, havens en (snel)wegen soms in combinatie met Alarmsystemen. Maar ook in en om gebouwen zoals banken, ministeries, winkels en winkelcentra, parkeerterreinen, ziekenhuizen, scholen en dergelijke. De aanleiding om camera’s op te hangen is vaak tweeledig: enerzijds is het doel criminaliteit te voorkomen en – als dat niet lukt – beelden vast te leggen waarmee daders kunnen worden opgespoord en veroordeeld. Het komt steeds vaker voor dat camera’s worden gecombineerd met andere instrumenten. Zo zijn er camera’s met microfoons die geluid kunnen opnemen of realtime kunnen analyseren om bepaalde ‘incidenten’ (zoals vechtpartijen, brekend glas of iets dergelijks) te detecteren. Ook bestaan er camera’s die zijn uitgerust met een luidspreker waardoor een bewaker van afstand kan communiceren met degenen die in beeld zijn.

Camerabewaking of cameratoezicht

Camerabewaking wordt vaak als een synoniem van cameratoezicht gezien, maar er is een fundamenteel verschil. Als de beelden van een camera niet rechtstreeks worden bekeken door bijvoorbeeld toezichthouders of de politie, is feitelijk geen sprake van toezicht. In die gevallen is de term camerabewaking meer geschikt. Vaak wordt het onderscheid bepaald door het doel van de camera’s: camerabewaking wordt vaak ingezet door particulieren voor bewakingsdoeleinden, terwijl cameratoezicht vaak wordt ingezet door de overheid voor handhaving van de openbare orde. Als de overheid een gebouw beveiligt met camera’s spreken we dus ook over camerabewaking. Het doel is meer bepalend dan het type eigenaar. Overigens is de grens niet altijd duidelijk: er zijn bewakingscamera’s die rechtstreeks worden bekeken in Particuliere Alarm Centrales (PAC) en er zijn ook toezichtcamera’s waar niet rechtstreeks naar wordt gekeken.

Wat is een bewakingscamera en wanneer moet de Camerawet worden nageleefd?

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera:

 • elk vast,tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem;
 • dat de bewaking en het toezicht van plaatsen tot doel heeft,
 • met de bedoeling:
  • misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. de vereniging van mede-eigenaars die vandalisme wil tegengaan in de inkomhal van een appartementsgebouw of een bedrijf dat zijn gebouwen wenst te beveiligen), of
  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. gemeenten die wil beletten dat hangjongeren bepaalde straten terroriseren of het voorzien in camera’s om sluikstort tegen te gaan)), of
  • de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren (bv. in het kader van betalend parkeren op straat), of
  • de openbare orde te handhaven (bv. tijdens een jaarlijkse braderie);
 • en dat alleen voor deze doelen beelden verwerkt.

Andere camera’s moeten in principe (behalve mocht er specifieke wetgeving bestaan) de voorschriften van de AVG  naleven. Een voorbeeld hiervan is een gemeente die een webcam hangt op het marktplein, louter om beelden van het plein te laten zien aan de burgers en waarop toevallige passanten herkenbaar te zien zijn

 

Bewakingscamera – Stopdedief.be

Op zoek naar camerabewaking? Informeer je en bereid je goed voor! Selecteer de juiste bewakingscamera voor optimale camerabeveiliging.


Camerabewaking

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

 • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
 • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
 • de orde te handhaven

Andere camera’s moeten in principe de voorschriften van de Privacywet  naleven.

Wanneer u een bewakingscamera wilt plaatsen en gebruiken, moet die voldoen aan de voorschriften van de camerawet.

Op deze regeling zijn twee uitzonderingen:

 • Bewakingscamera’s die geregeld zijn door een bijzondere wetgeving zoals bijvoorbeeld de voetbalwet
 • Bewakingscamera’s op de arbeidsplaats; in de privésector moet dan cao nr.68 worden nageleefd.

Aangifte

Als u een bewakingscamera plaatst, dan moet u de politiediensten daarvan op de hoogte brengen. Op de website www.aangiftecamera.be  kunt u gratis een aangifte voor camerabewaking indienen.